годишен хороскоп
   рожденна карта
   работа
   лични отношения
   доходи
   партньорски хороскоп
 

 

   задай въпрос

 

 

 
ИЗБОР НА ДАТА ЗА ДРУГО СЪБИТИЕ
Тук може да се включи определянето на дати, на които е подходящо да кандидатствате за работа, да определите среща на човек, когото харесвате, да отидете на лекар и др., така че тези събития да протекат по възможно най-добрия начин.
  » ЦЕНА

Вид на събитието и допълнително описание, ако е необходимо


Каква е ролята на човека, който ще участва в събитието
и за когото се иска съвет


Изберете границите на периода, за който искате да определим
най-подходяща дата за събитието:

Начална дата
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат


Крайна дата
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат
Лични данни:

Дата и час на раждане
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат


Място на раждане
населено място, област, държава

Мъж    Жена

E-mail
© 2009 ЗВЕЗДЕН ПРАХ ЕООД, София, office@zvezdenprah.eu. Всички права запазени.