годишен хороскоп
   рожденна карта
   работа
   лични отношения
   доходи
   партньорски хороскоп
 

 

   задай въпрос

 

 

 
ПАРТНЬОРСКИ ХОРОСКОП
Включва анализ на отношенията между двама човека, като се набляга на избраната област на взаимоотношения.
  » ЦЕНАДанни за двамата партньори:

Дата и час на раждане
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат


Място на раждане
населено място, област, държава

Мъж    Жена

Дата и час на раждане
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат


Място на раждане
населено място, област, държава

Мъж    Жена

E-mail

Област на взаимоотношенията, за която да се направи анализ
любов, бизнес, др.
© 2009 ЗВЕЗДЕН ПРАХ ЕООД, София, office@zvezdenprah.eu. Всички права запазени.