годишен хороскоп
   рожденна карта
   работа
   лични отношения
   доходи
   партньорски хороскоп
 

 

   задай въпрос

 

 

 
СПЕЦИАЛНИ ПОРЪЧКИ ЗА VIP КЛИЕНТИ
Моля да опишете подробно Вашата поръчка. В случай на неяснота, астрологът ще поиска допълнителна информация.
  » ЦЕНАДанни за лицето/лицата, за които ще се изработва поръчката:

Дата и час на раждане
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат


Място на раждане
населено място, област, държава

Мъж    Жена

Описание на поръчката


E-mail
© 2009 ЗВЕЗДЕН ПРАХ ЕООД, София, office@zvezdenprah.eu. Всички права запазени.