годишен хороскоп
   рожденна карта
   работа
   лични отношения
   доходи
   партньорски хороскоп
 

 

   задай въпрос

 

 

 
ГОДИШЕН ХОРОСКОП
Включва прогноза за предстоящите събития от последния рожден ден до предстоящия рожден ден на човека (една рожденна година). Анализират се най-важните събития за годината. Прави се преглед и на сферите от живота, които имат по-малко значение в предстоящата рожденна година.
  » ЦЕНАЛични данни:

Дата и час на раждане
ден-мес.-год.   час:мин.
Пример:  05-09-1978       21:30
Моля, въведете часа на раждане в 24-часов формат


Място на раждане
населено място, област, държава

Мъж    Жена

Място на последния рожден ден
населено място, област, държава

E-mail
© 2009 ЗВЕЗДЕН ПРАХ ЕООД, София, office@zvezdenprah.eu. Всички права запазени.