годишен хороскоп
   рожденна карта
   работа
   лични отношения
   доходи
   партньорски хороскоп
 

 

   задай въпрос

 

 

 


Какво да очакваме на 21.12.2012 г.?

17.12.2012 г.

Масовото безпокойство, което ни обхвана още преди около 2-3 години – дали 21.12.2012 г. е краят на света и трябва ли да живеем като за последно, вече е на път да достигне своята кулминация, тъй като до тази дата остават броени дни. Все повече хора питат какво ще се случи тогава. Едни се приготвят за най-страшното и подготвят съоръжения за пребиваване, храна и вода, а други приемат на шега тези твърдения.

Ще се опитам да направя някаква прогноза за събитията на 21.12.2012 г., за която не гарантирам, че ще се окаже достоверна. Дори не ми се искаше да пиша на тази тема, но все пак задължението ми на астролог надделя. За какво са астролозите, ако не за да предсказват? А какво ще се случи в крайна сметка е Божа работа.

Точно на тази дата едва ли ще се случи нещо различно от обичайното.

Все пак, тя се свързва с началото на някаква промяна, която вече е започнала. Тази промяна вероятно няма да бъде лесна, защото ще означава сбогуване с нещо старо, за да се направи път на новото. Това, за което се предупреждава е възможността в бъдеще да настъпи някаква критична ситуация, причинена от вода или отрова в широкия смисъл на думата. Ситуацията няма да доведе до край на света, а по-скоро до проблеми в някои негови части. Овладяването на ситуацията се свързва с подобряване на комуникациите между хората и приемането на информация от по-висши нива. В този смисъл може да се каже, че предстои отключването на способността на хората да приемат космически послания, да предават мисли един на друг телепатично и други „свръхестествени способности”. Ако можем да се справим с тази предстояща задача без да се налага да изживяваме нещо критично, би било прекрасно и вероятно също стои пред нас като възможност.

Какво е важно за всеки от нас: да бъде добър, да мисли добро, да прави добро. Останалото да оставим на Господ и да го помолим да ни помага.

Благодарим ти, Господи!

Амин

 

И за да позабавлявам малко аудиторията, ще представя един разказ, който свързвам с фаталистичните предсказания, които ние астролозите правим понякога и които често пъти се оказват наполовина верни или направо неверни. Астрологията е окултна наука и способността на човек да „чете” астрологичните символи зависи не само от усвояването на теорията, а и от неговата интуиция.

Ето и разказът за събитията, предизвикани от предсказанието на германския астролог Йохан Щофлер през 1524 г. за предстоящ потоп, понеже всички големи планети заставали в определен час в Голяма конюнкция (т.е. в права вертикална линия) във водния знак Риби. Разказът е на Игнаций Бърд, секретар на Джордж Рипли (английски алхимик (1415-90)):

Предсказанието на Йохан от Германия за наближаващия Нов потоп обиколи света открай докрай по-бързо от мълния и стигна чак до нас. Наистина, както и аз установих, предсказанието се основаваше на безпогрешно наблюдение и всички планети се събираха във Велика конюнкция в Рибите през тази година. По моя инициатива и с помощта на неколцина достойни мъже започна да се изгражда нов Ноев ковчег, за да се спасим. Предвидено беше ковчегът да побере двайсет души. Пристъпихме веднага към енергична работа, въпреки несдържаните и неблагоразумини упреци на Божия мъж абат Прайс. Ние призовахме него и съмишлениците му да се молят усърдно Богу да ни избегне това голямо нещастие, защото в последна сметка всичко е в Божиите ръце и Той може да отмени дори предписанията на звездите. Аз бях сред пратениците при Него­во Величество краля на Англия Хенри VIII и му предадох каква голяма чест ще бъде за нас, ако той сподели нашия Ноев ковчег, за да се пренесе славното английско кралско на­следство и в новия свят, който щеше да настъпи след водно­то наказание, което Бог искаше да сполети света, поради множеството му грехове. Обаче кралят не взе на сериозно на­шето предложение и като се засмя, каза да му се обадим отново, когато наближи злокобният ден, за да ни предаде Нейно Величество благоверната си съпруга Катерина Арагонска, която да пренесем в новия свят, а той предпочитал да остане в стария.  Още каза, че ако не настъпи потоп, ще заповяда да ни пуснат в морето заедно с нашия Ноев ковчег да плуваме до свършека на вселената... Това отношение на Негово Величество силно обезкура­жи и разколеба някои от нас, но накрая след дълги и напрег­нати усилия нашият ковчег се скова от най-качествени греди, с място за 20 души и храна за 40 дни. Това бе­ше великолепно съоръжение, същински лондонски Троянски кон на новото време, макар и много по-скромен като разме­ри, а именно 50 стъпки дълъг, 10 широк и 8 ви­сок, с прекрасно издялана от дърво глава на Вергилий отпред и надпис „Ной и животът са безсмъртни", а под него друг: „вътре плават анг­лийските рицари за прослава на Бог и Негово Величество, година 1524 от Рождество Христово”, с имената ни. Когато настъпи уреченият ден, небето страшно се смрачи и тежки предчувствия обзеха душите ни. Които пожелаха, взеха жени­те или някои от децата си, но за всички нямаше място. Около ковчега се натрупа голямо множество от всякакви хора, кои­то искаха да влязат в него и някои предлагаха много злато за това, но ние бяхме принудени да отхвърляме молбите им, ка­то им обяснявахме, че в уреда ни няма достатъчно място и че сме предвидили храна за 40 дни за 20 души, тъй че нито има къде да ги сложим, нито с какво да ги храним. Моите звездни таблици и изчисления показаха, че конюнкцията ще се оформи два часа преди полунощ и когато времето наближи, влязохме в ковчега, като се разделихме най-горещо с близките и приятелите си, които за жалост трябваше да ос­танат вън. Това беше трогателна и разкъсваща сърцето глед­ка и беше много трудно да се понесе, защото мнозина наши близки ни умоляваха със сълзи на очи да ги вземем в нашия плавателен уред и ние трябваше отново и отново да им обяс­няваме защо това е невъзможно и да им вдъхваме надежда, че ако се молят горещо на Господ и нашия спасител Исус Хри­стос, може би горчивата чаша ще ни отмине. Но във всеки случай беше много тежко.

Влязохме в ковчега и зачакахме. Така минаха няколко часа, през които чувахме как хората отвън ни викат да ги пуснем и тропат по стените на ковчега, а някои изпаднали в ярост, го удряха с камъни, но не можеха да му навредят, понеже съоръжението ни беше направено здраво, с дебели стени. Все пак чухме, че тълпата изкърти нещо и предположихме, че това трябва да е главата на Вергилий. После не­бето прогърмя и рукна дъжд, чувахме как капките тропат по капака. Жените и децата силно се изплашиха, а някои от мъжете казаха:

- Започна се.

Изглежда, тълпата отвън беше изпаднала в неистова па­ника, защото ни се струваше, че ударите по стените на нашия ковчег значително се увеличиха, но може би шумът от тропането на дъжда ни заблуждаваше. Дъждът беше изклю­чително пороен, истинска буря. Господин Флойд Бъргър, търговец на дърво, твърдеше, че чува през стената отвън гласа на абат Прайс, който, струвало му се, ни заклевал в Божието име да го вземем в ковчега. Някои казаха, че дей­ствително чуват гласа на Божия човек, а други казаха, че не го чуват. Аз не го чувах. Възникна спор дали да се напрег­нем и да отворим капака, за да вземем абат Прайс, или не. Едни твърдяха, че не можем да откажем на такова духовно лице, а други, сред тях и аз, изказваха мнение това да не се прави, защото отворим ли веднъж, не ще можем да удържим тълпата и после всички ще се издавим във вълните на пото­па, което би било крайно жалко, понеже ние не можехме да знаем дали някъде другаде хората са направили Ноев ковчег и дали няма, ако ние погинем, с нас да погине и целия чо­вешки род, което би било наистина крайно жалко. За добро или лошо, нашата гледна точка надделя. Дъждът продължа­ваше да вали непрестанно и вече сякаш не се чуваха гласове отвън. Някой предположи, че сме отплували и каза, че му се струва, че ковчегът ни се люлее. Аз също имах такова усещане. Така изминаха няколко часа до сутринта, в които ни­кой не спа и които прекарахме в напрегнати разговори и в горещи молитви към Бог да отмени горчивата чаша или да ни помогне да пристигнем благополучно в новия Негов свят. Известен проблем създаваше липсата на отходно мяс­то, поради което ковчегът се изпълни с неприятна миризма, която се опитвахме да прогоним с восъка от свещите. Все пак на сутринта повечето от нас бяха на мнение, че ние не се движим, а изглежда и изобщо не сме тръгвали. Освен това дъждът почти престана и отвън като че ли се чуваха човеш­ки гласове. Обаче господин Флойд Бъргър, търговецът на дърво казваше, че това не е възможно, понеже той получил морска болест - и наистина този мъж обилно повръщаше - и че може би това са гласове на други хора, може би също лондончани, които също като нас се носят по вълните на по­топа. Той каза, че е чувал как понякога големи кораби били носени на гърба от огромни риби, каквито се срещат в океа­на, и че може би нашият случай е такъв, затова не усещаме да се люлеем. Все пак ние ясно чувахме голямо трополене по покрива на ковчега, сякаш много хора са се събрали там и скачат. Чувахме ясно и гласове. Някои от нас немалко се уплашиха и не знаеха какво да мислят. Да призная, аз също усещах известен страх, още повече при вида на странните сенки, които телата ни хвърляха върху стените на ковчега от светлината на свещите. Много време мина така. Аз за­спах поради голямата си умора и когато се събудих, първо­то нещо, което установих беше, че в ковчега се носи непо­носима смрад поради удовлетворяването на някои естестве­ни нужди. Това, както и ясно чуващите се гласове отвън, сред които долавях звънки смехове и ругатни, ме накара да предложа на другарите си да повдигнем капака и да видим какво става. Не всички бяха съгласни, но аз бях настоятелен и накрая постигнах своето. Оказа се обаче, че не можем да повдигнем капака. Опитвахме отново и отново - безуспеш­но. Едвам успявахме да го помръднем с няколко инча и той отново се стоварваше върху нас. При тези опити вече съвсем ясно долавяхме смехове отвън, както и възгласи, от които най-благоприличния, който мога да си позволя да ци­тирам тук, струва ми се беше

- Хайде излезте, тъпанари! - или нещо подобно.

Разбрах­ме, че отвън има хора и взехме да тропаме по стените на ков­чега и да викаме на безсърдечните същества от другата страна да ни помогнат. А те се смееха и ни тропаха в отговор.

Няма да привеждам в подробности продължението на та­зи печална история, ще кажа само, че вечерта бяхме освобо­дени с помощта на войници от кралската гвардия. Оказа се, че тълпата беше натрупала по стените на нашия ковчег камъни, някои с размерите на скала, а също какви ли не вех­тории от лондонските улици, поради което ние не успявахме да излезем. Печален пример за човешката природа.”

 

Финансовата криза в Република България

автор: Светослава Дечева, март 2009 г.

Финансовата криза е най-актуалната тема днес. Всеки, който работи и се издържа сам, още повече тези, които отговарят за прехраната и благосъстоянието и на други хора, си задават въпроса „На мен как ли ще ми се отрази тази финансова криза? Сега разполагам с достатъчно средства, но след няколко месеца дали ще бъде същото? Поръчките ми намаляват, дали изобщо да продължа да се занимавам с този бизнес или да се опитам да започна нещо ново?”
Дали ще бъде засегнат определен бизнес може да се отговори като се направи хороскоп на фирмата, а за наетите на работа това може да се погледне в личния им хороскоп. Тенденциите за страната като цяло могат да се наблюдават в картата на Република България. За съжаление, не разполагам с точния час на възникване на нашата държава, за да направя хороскоп. Освен това съществува спор относно точната година на възникване – за едни тя е 681 г., а за други – 680 г. Съществува метод за определяне на часа на раждане (в случая - възникване на държавата) като се използват минали събития, но с богатата на събития българска история това е доста трудоемък процес.
В случаите, когато часът на раждане на дадено събитие не е известен, астрологията дава друг инструмент за прогноза – хорарния метод (използва се часа на задаване на въпрос относно дадено събитие). Използвайки този метод, можем да направим следната прогноза:

Кризисни периоди за България:
  a След около 3 месеца (юни-юли 2009 г.) в България ще настъпи кризисен момент, изненадващ за повечето хора, който ще премине бързо и ще се преодолее лесно. Възможно е това да бъде събитие от обществен характер (идват избори) или събитие, свързано с енергийния отрасъл, комуникациите или сферата на новите технологии.
  a След около 5 месеца (август-септември 2009 г.) се очакват сериозните проблеми за българската държава. Ще бъде засегнат основно пазарът на недвижими имоти, особено новото строителство. Възможни са проблеми с комунално-битовите услуги, социалните услуги, храненето, водния баланс на държавата.
  a Кризата август-септеври 2009 г. ще бъде преодоляна чрез подкрепа от страна на високопоставени личности (вероятно правителството или президента) и проблемът ще бъде разрешен. България ще се справи успешно с кризата.
Това са основните предстоящи кризисни моменти за България, като след тези 5 месеца положението ще се стабилизира (каквото се случи дотогава, случи) и съществени изменения в социално-икономическия живот на страната не би трябвало да има.
В заключение можем да обобщим ефекта от финансовата криза за България: Засегнати от кризата ще се окажат финансовия сектор, по-специално движимите ценности (парични средства, акции и др.), частния бизнес, комунално-битовите услуги за населението, сектора на недвижимите имоти, особено новото строителство.
В най-голяма степен ще се окажат засегнати сектора на недвижимите имоти и самото население, хората, народа – неговите парични средства и услугите, които ползва от държавата.
 © 2009 ЗВЕЗДЕН ПРАХ ЕООД, София, office@zvezdenprah.eu. Всички права запазени.