годишен хороскоп
   рожденна карта
   работа
   лични отношения
   доходи
   партньорски хороскоп
 

 

   задай въпрос

 

 

 


Видове услуги Пояснение Цена (лв.)
Хороскопи    
Годишен хороскоп

Включва прогноза за предстоящите събития от последния рожден ден до предстоящия рожден ден на човека (една рожденна година). Анализират се най-важните събития за годината. Прави се преглед и на сферите от живота, които имат по-малко значение в предстоящата рожденна година.
 

99
Рожденна карта Включва анализ на потенциалните възможности, заложени по рождение в различните сфери от живота: описание на личността и нейните партньори; ценности и доходи на човека; описание на възможностите за обучение; отношения с родителите; любовни връзки и отношения с децата; сфери на професионална реализация и кариера; социални дейности; изпитания и скрити неща; мисия на човека.
 
149
Работа Включва анализ на потенциалните възможности за професионална реализация, заложени по рождение и прогноза в тази област за една рожденна година (от последния рожден ден до предстоящия рожден ден).
 
89
Лични отношения Включва анализ на партньорските взаимоотношения, заложени по рождение, описание на партньорите и прогноза в тази област за една рожденна година (от последния рожден ден до предстоящия рожден ден).
 
89
Доходи Включва анализ на доходите и източниците на доход, заложени по рождение и прогноза в тази област за една рожденна година (от последния рожден ден до предстоящия рожден ден).
 
89
Партньорски хороскоп (за двама) Включва анализ на отношенията между двама човека, като се набляга на избраната област на взаимоотношения, която Вие посочвате в поръчката (любов, бизнес, др.). 129
Съвети    
Избор на дата и час за:    
4 сключване на брак След като сте взели решение да се ожените и се чудите коя дата да изберете, това може да направи за вас астрологът. При задаване на поръчката е необходимо да изберете границите на периода, в който да бъде избрана подходящата дата.
 
199
4 важна покупка или продажба След като сте се разбрали с продавача или съответно купувача да извършите сделката, астрологът може да даде съвет кога е най-подходящо за Вас да подпишете договора за покупко-продажба.
 
199
4 избор на дата за друг вид събитие Тук може да се включи определянето на дати, на които е подходящо да кандидатствате за работа, да определите среща на човек, когото харесвате, да отидете на лекар и др., така че тези събития да протекат по възможно най-добрия начин. 69
За фирми    
Избор на дата за регистрация на фирма и избор на фирмено наименование При избор на дата за регистрация на фирмата астрологът ще се ръководи от границите на периода, който сте поставили за извършване на регистрацията и от основната дейност, която тя ще извършва. Ако имате идеи за име, астрологът може да избере най-подходящото от тях, а в случай, че не сте разсъждавали по въпроса, той ще Ви препоръча фирмено наименование.
 
299
Избор на подходящ персонал (определяне на по-подходящия от двама кандидати)

За повече от двама - специална поръчка
Персоналът е най-ценният капитал на фирмата. В случай, че сте към края на вземане на решение и се колебаете между двама кандидати, астрологът може да Ви посъветва кой от тях ще върши по-добре работата и ще Ви носи повече приходи.
За избор между повече от двама, направете специална поръчка.
 
149
Избор на дата и час за:    
4 сключване на сделка Препоръчваме Ви тази услуга, когато двете страни са се съгласили на сделка и трябва да се избере подходящ момент за подпиване на договор. Важно е да посочите вида на сделката.
 
129
4 закупуване на техническо оборудване Закупуването на техническо оборудване е много важно за производствения процес. За да бъде изправно, да работи добре и да запази своите качества за продължителен период, възложете на астролога да избере подходящ момент за неговото закупуване.
 
129
4 закупуване на транспортни средства Закупуването на траспортни средства е важно за всяка фирма. За да бъдат изправни, по-рядко да се налага да ги ремонтирате и да Ви служат добре, възложете на астролога да избере подходящ момент за тяхното закупуване.
 
129
4 подаване на молба за кредит/финансиране Частният бизнес винаги има нужда от свежи пари. Кога да подадете молба за получаване на кредит или молба за безвъзмездно финансиране по някоя европейска, национална или др. програма, попитайте астролога.
 
179
4 други съвети за мениджмънта Чрез тази услуга Вие можете да получите всякакви съвети за мениджмънта на Вашата фирма. В зависимост от естеството и сложността на съвета, астрологът ще определи цена на услугата.

в
зависи
мост
от
съвета

Отговори на въпроси    
Минимална цена на въпрос
(Цената се определя след получаване на зададения въпрос и зависи от неговата сложност.)
Въпросите могат да бъдат от всякакъв характер, за Вас лично или за всякакви лица, групи, животни, предмети и т.н. (всякакви одушевени или неодушевени предмети).
Обърнете внимание, че посочената цена е минимална.
 
39
Специални поръчки за VIP клиенти  
Цената се определя след получаване на специалната поръчка и зависи  от нейната сложност.© 2009 ЗВЕЗДЕН ПРАХ ЕООД, София, office@zvezdenprah.eu. Всички права запазени.